Izrada wb shop-a, online trgovine.

Klijent na osnovu obima poslovanja može izabrati dva paketa : standard do 200 proizvoda i extra paket neogranicen broj proizvoda.

Cijena web shop-a zavisi od broja proizvoda koji će biti plasirani na online trgovinu.